Karty z kierunkami zawodów


Technikum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”


Technik automatyk


 

Technik budownictwa


 

Technik eksploatacji portów i terminali


 

Technik elektronik


 

Technik elektryk


 

Technik fotografii i multimediów 


 

Technik informatyk


 

Technik organizacji turystyki


 

Technik pojazdów samochodowych


 

Technik usług fryzjerskich


 

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia
im. Danuty Siedzikówny „Inki”


Cukiernik


Elektromechanik


Elektronik


Elektryk


Fryzjer


Kucharz


Elektromechanik pojazdów samochodowych


Mechanik pojazdów samochodowych


Monter zabudowy i robót wykończeniowych


Piekarz


Sprzedawca


Stolarz


Ślusarz


Krawiec