Rada rodziców


Skład Rady Rodziców:

Grzegorz Strzemieczny przewodniczący
Sylwia Dratwińska zastępca
Magdalena Tomaszkiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Gabriela Rybicka – Członek Komisji Rewizyjnej
Mirosława Potacka – Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Gondek – sekretarz
Agnieszka Lis-Wiśniewska – członek zarządu
Katarzyna Banasik – członek zarządu
Sylwia Posuch – członek zarządu
Żaneta Drogosz-Lis – skarbnik


 

Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
42-500 Będzin
ul. 11 Listopada 3


nr konta 45 1020 2498 0000 8402 0019 1478

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł lub legitymacji szkolnej 9 zł. W treści przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia, rok i profil klasy do której uczęszcza/uczęszczał  uczeń.