Rada rodziców


Skład Rady Rodziców:

Grzegorz Strzemieczny – przewodniczący
Sylwia Dratwińska – zastępca
Magdalena Tomaszkiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Kozieł – Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Gondek – sekretarz
Barbara Trzewiczek – członek zarządu
Agnieszka Musialik – członek zarządu
Barbara Gnacik – członek zarządu


Rada Rodziców przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych 
42-500 Będzin
ul. 11 Listopada 3


nr konta 45 1020 2498 0000 8402 0019 1478

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł lub legitymacji szkolnej 9 zł. W treści przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia, rok i profil klasy do której uczęszcza/uczęszczał  uczeń.