Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych  
 
Kto wymyślił takie święto? 

 
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest ono w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Od 2008 roku to świętowanie przedłużyło się do całego miesiąca.  

 


Co właściwie oznacza wyraz „biblioteka”?  
 

Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion  – książka) to  instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).  

W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla  zawierającego zbiory biblioteczne. 

Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. 

Najwcześniejsze informacje o bibliotekach pochodzą już   z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną  z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).  


 

Zrób sobie przerwę od telewizora, odejdź na dłużej od monitora, 
bo w bibliotece na Ciebie czeka książka – prawdziwy przyjaciel człowieka!  

 
W bibliotece możesz: 

  • wybierać i wypożyczać książki  
  • czytać czasopisma 
  • wyszukiwać informacje 
  • myśleć   
  •  mieć spokój 
  • uśmiechać się. 

W bibliotece Cię nie oceniają, do niczego nie zmuszają. Możesz tu działać samodzielnie  a bibliotekarz chętnie Ci pomoże. 

Jeśli chcesz przyczynić się do wzbogacenia naszego księgozbioru, z okazji  Miesiąca Bibliotek  Szkolnych,  podaruj swojej bibliotece  książkę!