Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY 

Informacja o egzaminie zawodowym

Informacje dla zdających egzamin zawodowy w kwalifikacjach 

Terminarz egzaminów w ZST-U (terminarz dla klas uczących się
wg podstawy z 2012 i 2017)


Egzamin zawodowy 2019

Harmonogram z CKE

Komunikat z CKE o przyborach i materiałach w cz. pis i prakt.

Komunikat CKE o dostosowaniach


Zgłoszenie do egzaminu

Deklaracja


Sesja bieżąca styczeń-luty 2019

Harmonogram


Sesja czerwiec-lipiec 2019

Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2019 należy złożyć do pok. nr 1 (bądź w sekretariacie) do 18 lutego 2019. Zdający, którzy przystępują do egzaminu po raz pierwszy (sesja bieżąca) wypełniają ją z nauczycielem, który przygotowuje do egzaminu, natomiast osoby które chcą powtórzyć egzamin wypełniają sami. Informacje dotyczące nazwy oraz symbolu kwalifikacji i zawodu znajdują się na tabl. obok sali nr 8 i na stronie szkoły. Druk deklaracji znajduje się na portierni i na stronie szkoły.