Kierunki kształcenia

TECHNIKUM nr2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”

 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK ELEKTRONIK
 • TECHNIK AUTOMATYK – nowy 
 • TECHNIK MECHANIK – nowy
 • TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
 • TECHNIK ELEKTRYK
 • TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
 • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK BUDOWNICTWA
 • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  im. Danuty Siedzikówny „Inki”

 • ŚLUSARZ
 • ELEKTRYK
 • KUCHARZ
 • FRYZJER
 • STOLARZ
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • KRAWIEC
 • WIELOZAWODOWA