Kierunki kształcenia


TECHNIKUM nr2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”


Technik informatyk

Technik fotografii i multimediów    Informator

Technik organizacji turystyki

Technik elektryk   Informator

Technik eksploatacji portów i terminali 

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik budownictwa

Technik pojazdów samochodowych

Technik automatyk


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  im. Danuty Siedzikówny „Inki”


  • ŚLUSARZ
  • ELEKTRYK
  • KUCHARZ
  • FRYZJER
  • STOLARZ
  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • KRAWIEC
  • WIELOZAWODOWA