Elektryk

ELEKTRYK

KWALIFIKACJE

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia  w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

 • elektroinstalator,
 • elektryk budowlany,
 • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • pracownik serwisu urządzeń dźwigowych,
 • monter instalacji elektrycznych
 • monter sieci elektroenergetycznych,
 • monter automatyki przemysłowej

Perspektywa zatrudnienia

 • zakłady wykonawstwa elektrycznego,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady produkcyjne w branży elektrycznej
 • zakłady energetyczne,
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy,