Ślusarz

Ślusarz 

KWALIFIKACJE

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 Ślusarze wykonują, montują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zbroje płytowe i broń białą oraz naprawiają i konserwują sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery i metalowe ogrodzenia. Wykonują modele odlewnicze oraz trasują powierzchnie półwyrobów, części maszyn i elementy konstrukcji. W zależności od rodzaju wykonywanych prac wyróżniamy ślusarzy:

  • konstrukcji stalowych,
  • urządzeń komunalnych,
  • sprzętu domowego,
  • samochodowych,
  • wyrobów artystycznych.

Miejscem pracy są:

  • firmy i warsztaty usługowe,
  • administracja domów mieszkalnych,
  • zakłady przemysłowe,
  • duże domy handlowe,
  • stacje obsługowo-naprawcze samochodów.