Technik Automatyk

Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, gdzie udział człowieka jest maksymalnie ograniczony. W ostatnich latach wywarła ona ogromny wpływ na dziedziny takie jak medycyna, motoryzacja, przemysł i wiele innych. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym i w pracy człowieka, dzięki niej wynaleziono niejedno urządzenie i maszynę. Po prostu, dla ułatwienia życia (np. myjnia samochodowa), aby przyspieszyć procesy produkcyjne w przemyśle lub dla większej dokładności w medycynie. Przykłady można by mnożyć. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. To oni projektują układy sterujące do maszyn, które mają być przeznaczone do konkretnych celów.

Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1.  

  2. montażu urządzeń i instalacji automatyki;
  3. uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
  4. obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
  5. przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
  6. diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

 

Nauka w zawodzie technik automatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Możliwości zatrudnienia: 

 • zakłady produkcyjne
 • elektroniczne firmy usługowe w regionie łódzkim
 • pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne
 • placówki badawczo-rozwojowe
 

Technik automatyk może pracować w przemyśle: wytwarzającym układy instalacji automatyki, obrabiarkowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń instalacji automatyki.
 Ponadto może również znaleźć pracę w placówkach eksploatujących i serwisujących układy instalacji automatyki, maszyny i urządzenia, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby  zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej.