Technik Mechanik

Uczeń kształcący się w zawodzie technik mechanik odbywa zajęcia teoretyczne w szkole oraz zajęcia praktyczne. W ramach zajęć teoretycznych uczy się przedmiotów ogólnych i zawodowych. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia ustawodawczego oraz w zakładach produkcyjnych 
i usługowych.

Kwalifikacje zawodowe zdobywane w trakcie nauki

– organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
– przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
– instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
– eksploatowanie maszyn i urządzeń,
– projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
– projektowanie podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technologicznej,
– sporządzanie kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń,
– prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej, związanej z wykonywaną pracą.

Możliwości zatrudnienia

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik może podejmować prace w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w przemyśle maszynowym, budownictwie, rolnictwie, transporcie, przemyśle samochodowym oraz w górnictwie. Stałe zapotrzebowanie na młodą kadrę górnicza w kopalniach Dolnego Śląska oraz warunki płacowe w górnictwie wyraźnie wyższe od średniej krajowej powinny przyciągać wielu chętnych do podjęcia nauki właśnie w tym zawodzie. Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie w VW (Polkowice) oraz firmach specjalizujących się w produkcji i remontach maszyn i urządzeń dla KGHM. Ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik mechanik i pozytywne zdanie egzaminu maturalnego, daje również prawo do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, a zwłaszcza technicznych. Przykładowe kierunki studiowania to: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport.