Technik Pojazdów Samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z kwalifikacją mechatroniczną (elektryczno-elektroniczną) MOT.02

Informacje o zawodzie:

Technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją związaną z elektroniką samochodową – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką, układami elektrycznym i elektronicznymi oraz nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zdobywanie umiejętności zawodowych:

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy pojazdów samochodowych, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych.
Praktycznych umiejętności uczeń nabywa na warsztatach, w pracowni diagnostyki pojazdów jak i pracowni elektroniki i elektrotechniki. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej.
Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w linię diagnostyczną do naprawy i obsługi pojazdów, podnośniki: nożycowy, 4- i 2-kolumnowy, urządzenia diagnozujące uszkodzenia w pojazdach osobowych i ciężarowych TEKSA, analizator spalin, dymomierz, oscyloskop, tester wtryskiwaczy układu CommonRail, nowoczesne elektroniczne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z ćwiczebnym parkiem samochodowym.
Naszą szkołę wspierają starannie dobrane zakłady pracy, w których uczeń ma możliwość poznania zasad ich funkcjonowania w toku praktyki zawodowej. Są to przedsiębiorstwa ASO i wyspecjalizowane warsztaty obsługowo-naprawcze, takie jak: NISSAN GENERAL MOTORS Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, TOYOTA Sosnowiec, ACS Psary. Ponadto szkoła otrzymuje dużą pomoc merytoryczną od wykładowców i pracowników Wydziału Transportu Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej w Katowicach.
Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy, gdyż szkoła zapewnia naukę przepisów ruchu drogowego na zajęciach edukacyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy pojazdami kategorii B w ośrodku szkolenia kierowców.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizowanie obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowyc
 • wykonywanie napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje:

MOT.02: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.06: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ścieżka kariery zawodowej:

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach wyższych.


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z kwalifikacją mechaniczną MOT.05

Informacje o zawodzie:

Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadzania diagnostyki samochodowej; wykonujących przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewniających doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.
Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń

Zdobywanie umiejętności zawodowych:

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi i nadwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych
Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w linię diagnostyczną do naprawy i obsługi pojazdów, podnośniki: nożycowy, 4- i 2-kolumnowy, urządzenia diagnozujące uszkodzenia w pojazdach osobowych i ciężarowych TEKSA, analizator spalin, dymomierz, oscyloskop, tester wtryskiwaczy układu CommonRail, nowoczesne elektroniczne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z ćwiczebnym parkiem samochodowym.
Naszą szkołę wspierają starannie dobrane zakłady pracy, w których uczeń ma możliwość poznania zasad ich funkcjonowania w toku praktyki zawodowej. Są to przedsiębiorstwa ASO i wyspecjalizowane warsztaty obsługowo-naprawcze, takie jak: NISSAN JAPAN MOTORS Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, TOYOTA Sosnowiec, ACS Psary. Ponadto szkoła otrzymuje dużą pomoc merytoryczną od wykładowców i pracowników Wydziału Transportu Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej w Katowicach.
Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy, gdyż szkoła zapewnia naukę przepisów ruchu drogowego na zajęciach edukacyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy pojazdami kategorii B w ośrodku szkolenia kierowców.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
  wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ścieżka kariery zawodowej:

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych można podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach wyższych.
 
UDZIAŁ W PROJEKTACH:
Od początku istnienia tego kierunku w szkole uczniowie biorą udział w projektach unijnych Erasmus+, POWER (Zagłębiowskie kroki ku przyszłości, Zawodowa akademia rynku pracy w powiecie będzińskim, Dobra praktyka dla technika), które dają możliwości na zdobycie dodatkowych kwalifikacji takich jak:
kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail
spawanie metodą MAG 135 i TIG 141
 jak również odbycie staży zawodowych i praktyk zawodowych zgodnych z programem nauczania poza granicami kraju, np. w Wielkiej Brytanii, Włoszech czy Bułgarii.