Technik Usług Fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich

 

KWALIFIKACJE:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

 Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej. Może również wykonywać usługi fryzjerskie dla celów reklamowych, prasy czy fotografii artystycznej. Celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwenta do skutecznego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Wymaga to dobrego przygotowania ogólnego, opanowania podstawowej wiedzy i umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw zawodowych.

Przykładowe umiejętności zawodowe, jakie powinien posiadać technik usług fryzjerskich:
• organizować i wyposażać zakład fryzjerski,
• stosować metody oceny jakości środków kosmetycznych,
• dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie,
• dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry,
• wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,
• kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich,
• stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą,
• dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii,
• stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji,
• dobierać barwy odpowiednio do makijażu i typu urody,
• dobierać peruki, treski, dopinki, tupety,
• udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów,
• wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur,
• rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.

Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.