Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

KWALIFIKACJE

 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

A w szczególności:

  •  

  • absolwent stosuje podstawowe zasady gospodarki rynkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, korzysta z przepisów dotyczących spółek prawa handlowego, zna nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej,

 

  • absolwent zna zasady marketingu w działalności gastronomicznej potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę,

 

  • abiturienci profesjonalnie organizują oraz obsługują imprezy, bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe, catering i żywienie zbiorowe, 

 

  • uczniowie posiadają umiejętności posługiwania się i korzystania z profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych i zakładów gastronomicznych, organizowania, nadzorowania i funkcjonowania zaplecza gastronomicznego, fachowo i kompleksowo obsługują zleceniodawcę,

 

  • absolwent potrafi sporządzać potrawy i napoje z różnych grup produktów, zgodnie z zasadami racjonalnego i nowoczesnego żywienia, estetycznie je podaje i prawidłowo obsługuje konsumenta, potrafi układać menu, 

 

  • absolwent potrafi sporządzić kalkulacje kosztów organizacji i obsługi imprezy oraz rozliczyć usługę gastronomiczną przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania komputerowego, 

 

  • priorytetem jest nauka języków obcych absolwent posługuje się językiem obcym znając słownictwo zawodowe, 

 

  • na rynku pracy wie jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia.

 

Absolwent technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych może podejmować pracę :

  •  

  • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),

 

  • na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych

 

  • obiektach zbiorowego żywienia,

 

  • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

 

  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,

 

  • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

 

  • firmach cateringowych,

 

 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.