Terminarz zebrań z rodzicami

Lp. Data Rodzaj spotkania
1. 12.09.2018 zebrania z rodzicami
2. 17.10.2018 zebrania z rodzicami
3. 21.11.2018 konsultacje dla rodziców
4. 19.12.2018 konsultacje dla rodziców kl. I-III
5. 16.01.2019 zebrania z rodzicami
6. 18.03.2019 konsultacje dla rodziców
7. 17.04.2019 spotkania z rodzicami uczniów klas promocyjnych
8. 20.05.2019 konsultacje dla rodziców