Wychowawcy CKP

Opiekunowie klas w CKP – rok szkolny 2018-2019
L.P. Nazwisko i imię opiekuna Klasa 
1 Kazimierz Gołąb I TPS
2 Turoń Rajkowska Patrycja I TGAST
3 Kazimierz Gołąb I BS MECH
4 Gocyła Maria I BS KUCH
5 Grys Renata I BS FRYZ
6 Zając Artur II TB
7 Martynowicz Janusz II TELK
8 Turoń Rajkowska Patrycja II TGAST
9 Sikora Marcin II TPS
10 Hurnik Ewa II BS FRYZ
11 Gocyła Maria II BS KUCH
12 Jarosław Kicka II BS MECH
13 Martynowicz Janusz III TELK
14 Turoń Rajkowska Patrycja III TGAST
15 Arkadiusz Hirszberg III TPS
16 Hurnik Ewa III ZSZ FRYZ
17 Kicka Jarosław III ZSZ MECH
18 Wróbel Stanisława III ZSZ KUCH
19 Barcik Paweł IV TELN