Zajęcia dodatkowe

 

 

 

Szkolne koło teatralne
Szkolne koło teatralne


Zajęcia z robotyki i programowania w C++ i Java odbywają się w sali 201 w każdą środę od godziny 15.50-17.00 i w każdy czwartek od godziny 15.15-16.30.

 

Na zajęciach składamy roboty i programujemy. Zajęcia prowadzi nauczyciel informatyki mgr inż. Jacek Ryba.

 


W poniedziałki od godz.15.10 -16.30 w sali 201 odbywają się zajęcia z programowania w języku Java i środowisku Eclipse. We wtorki od godz. 16.00-17 odbywają się zajęcia z programowania w języku C++ i Python. Na zajęciach programujemy w wyżej wymienionych technologiach dla potrzeb przemysłu wykorzystującego najnowsze maszyny i urządzenia z automatyki i robotyki. Zajęcia prowadzi nauczyciel informatyki mgr inż. Jacek Ryba.


W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych z informatyką, robotyką, mechatroniką i elektroniką. Zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki od godz. 15.15-16.30.  Na tych spotkaniach uczniowie mogą budować własne roboty z 250 części zasilanych silnikami.Roboty są programowane za pomocą języka C++ i Java. Ponadto uczniowie maja możliwość programowania w/w technologiach symulatorów procesów technologicznych dla nowoczesnego przemysłu i zrobotyzowanych linii technologicznych. Roboty oparte są na mikrokontrolerach i sterowane na podczerwień. Wszystko to dzięki funkcjom programowania w językach C++ i Java. Każdy z robotów posiada kamerę oraz czujniki pozwalające na orientację robota w przestrzeni, poruszanie się i programowanie ruchów.
Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość poznawania świata algorytmów i programowania mikrokontrolerów oraz zdobywania kompetencji kluczowych z informatyki, automatyki i robotyki.
Zajęcia prowadzi nauczyciel informatyki mgr inż. Jacek Ryba