Zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019


Wykaz podręczników dla technikum w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie przedmioty ogólnokształcące

Technikum ogólnokształcące 2018-19


Wykaz podręczników dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie przedmioty ogólnokształcące

Branżowa Szkoł I Stopnia ogólnokształcące 2018-19


Wykaz podręczników dla poszczególnych zawodów w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie

Zawodowe 2018-19