Dyrekcja i grono pedagogiczne

 

DYREKTOR SZKOŁY 
mgr inż. Halina Mieszczanin

WICEDYREKTOR
mgr Wioletta Kucharska-Sosnal
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Alina Janczyk


Przedmioty zawodowe
mgr Beata Barcik
mgr Ewa Bargieła
mgr Edward Gruszka
mgr Alina Janczyk
mgr inż. Gabriela Jędrusik-Gałek
mgr inż. Paweł Kamiński
mgr Hanna Ozga
mgr inż. Helena Sikorska
mgr inż. Beata Hejnowska
dr Antoni Sznirch


Przedmioty humanistyczne
mgr Marzena Brudzińska
mgr Sylwia Dreja – Mróz
mgr Małgorzata Dembińska
mgr Joanna Rumas
mgr Beata Waszczyn
mgr Agata Firek 
mgr Joanna Niedbał
mgr Rafał Olszówka 
mgr Bożena Gładysiewicz 
mgr Agnieszka Górska-Dworak 
mgr Beata Hejnowska 
mgr Wioletta Kucharska
mgr Wojciech Łapaj
mgr Aneta Sapota
mgr Renata Włodek 


Przedmioty ścisłe
mgr Marek Bijak 
mgr Małgorzata Stachowicz
mgr Joanna Cieślik
mgr Lidia Taborowska-Jadczyk


Przedmioty informatyczne
mgr Marcin Baran
dr Piotr Jeleń
mgr Wioleta Musiał 
mgr Anna Sapota 
dr Grzegorz Sapota
mgr Zbigniew Gruszka


Wychowanie fizyczne
mgr Robert Kręciwilk 
mgr Grzegorz Miarka 
mgr Iwona Siwicka 
mgr Artur Szymkowski 
mgr Paweł Bojczuk
mgr Jacek Wieczorek 


Religia
ks Rafał Kaszuba
mgr Agnies2zka Górka
mgr Joanna Naporowska


Pedagog
mgr Iwona Lara 

mgr Joanna Dynowska


Biblioteka
mgr Jolanta Domańska