Dyrekcja i grono pedagogiczne

 

DYREKTOR SZKOŁY 
mgr Małgorzata Dembińska

WICEDYREKTORZY:
mgr Marzena Brudzińska
mgr Paweł Barcik
mgr Marek Bijak 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Beata Waszczyn


Przedmioty zawodowe
mgr Beata Barcik
mgr Ewa Bargieła
mgr Edward Gruszka
mgr Alina Janczyk
mgr inż. Gabriela Jędrusik-Gałek
mgr inż. Paweł Kamiński
mgr Gocyła Maria

mgr Hanna Ozga
mgr Danuta Juszczyk-Kieliś

mgr inż. Helena Sikorska
mgr inż. Beata Hejnowska
dr Antoni Sznirch
mgr Godyń Elżbieta
mgr Kicka Jarosław
mgr Paweł Barcik
mgr Wasyliszyn Tomas
mgr Janusz Janczyk
mgr Grys Renata
mgr Kucharski Marek
mgr Hirszberg Arkadiusz
mgr Turoń-Rajkowska Patrycja
mgr Hurnik Ewa
mgr Gołąb Kazimierz
mgr Kozioł Ewa
mgr Martynowicz Janusz
mgr Koźlińska Barbara
mgr Mrozik Edyta
mgr Mucha Agnieszka
mgr Pasamonik Marta
mgr Pawełczyk Małgorzata
mgr Podyma Marlena
mgr Sikora Marcin
mgr Wróbel Stanisława
mgr Zając Artur
mgr Boruta Jolanta
mgr inż. Halina Mieszczanin


Przedmioty humanistyczne
mgr Marzena Brudzińska
mgr Sylwia Dreja – Mróz
mgr Małgorzata Dembińska
mgr Joanna Rumas
mgr Beata Waszczyn
mgr Falecka Monika

mgr Agata Firek 
mgr Joanna Niedbał
mgr Rafał Olszówka 
mgr Bożena Gładysiewicz 
mgr Agnieszka Górska-Dworak 
mgr Beata Hejnowska 
mgr Wioletta Kucharska – Sosnal
mgr Wojciech Łapaj
mgr Aneta Sapota
mgr Renata Włodek 
mgr Grabińska-Bernat Anna
mgr Grocholska Joanna
mgr Radon Aneta
mgr Wąwożny Anna
mgr Kocjan Robert
mgr Białas Marzena
mgr Sukiennik Agata


Przedmioty ścisłe
mgr Marek Bijak 
mgr Małgorzata Stachowicz
mgr Adamska-Bijak Ewa
mgr Joanna Cieślik
mgr Lidia Taborowska-Jadczyk


Przedmioty informatyczne
mgr Marcin Baran
dr Piotr Jeleń
mgr Wioleta Musiał 
mgr Anna Sapota 
dr Grzegorz Sapota
mgr Zbigniew Gruszka
mgr inż. Ryba Jacek


Wychowanie fizyczne
mgr Robert Kręciwilk 
mgr Grzegorz Miarka 
mgr Iwona Siwicka 
mgr Artur Szymkowski 
mgr Paweł Bojczuk
mgr Jacek Wieczorek 


Religia
ks Rafał Kaszuba
mgr Joanna Naporowska


Pedagog
mgr Iwona Lara 
mgr Kwiatkowska Ewa


Biblioteka
mgr Jolanta Domańska