Kalendarium

KALENDARIUM 
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH 
w BĘDZINIE 
  

DATA   

WYDARZENIE 

 

3.09.2018  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
9.09.2018  Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Sesja K191 (styczeń/luty) 
12.09.2018  Konferencja Rady Pedagogicznej 
12.09.2018  Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych z dyrektorem szkoły 
19.09.2018  Uroczystość dnia patrona szkoły 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

26.09.2018  Europejski Dzień Języków Obcych 
28.09.2018  Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej  
12.10.2018  Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
17.10.2018  Zebrania z rodzicami 
9.11.2018  Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
20.11.2018  Zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych.  
21.11.2018  Konsultacje dla rodziców 
14.12.2018  Zakończenie pierwszego semestru dla klas czwartych 
19.12.2018     Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas czwartych 

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I –III 

23-31.12.2018  Zimowa przerwa świąteczna 
od 9.01.2019 do 16.02.2019  Sesja K191 – Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie 
9.01.2019   Sesja K191 – Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje               w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
10.01.2019  Sesja K191 – Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje               w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
11.01.2019  Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach promocyjnych 

Zakończenie I semestru. 

16.01.2019  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.  

Zebrania z rodzicami. 

7.02.2019   Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej   
11.02-24.02.2019  Ferie zimowe 
18.02.2019  Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Sesja K192 (czerwiec/lipiec) 
27.02.2019  Konferencja Rady Pedagogicznej 
18.03.2019  Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych. Konsultacje dla  

rodziców 

22.03.2019  Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydawanie świadectw –Sesja K191 
28.03.2019  Pielgrzymka młodzieży klas czwartych na Jasną Górę 
03.04.2019  Roczne oceny proponowane w klasach maturalnych 
15.04.2019 

 

Ostateczny termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych 
18.04-23.04.2019  Wiosenna przerwa świąteczna 
17.04.2019  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas czwartych. Spotkania z rodzicami klas promocyjnych. 
26.04.2019  Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 
6;7;8.05.2019  Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
6-25.05.2019  Wiosenna sesja egzaminacyjna – Matura 2019 
20.05.2019  Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach promocyjnych oraz kończących ZSZ. Konsultacje dla rodziców 
24.05.2019  Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27.04.2018 
03.06.2019  Roczne oceny proponowane w klasach promocyjnych oraz kończących ZSZ 
14.06.2019  Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach promocyjnych oraz kończących ZSZ 
od 17.06.2019 do 4.07.2019  Sesja K192 – Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie 
17.06.2019  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 
17.06.2019  

 

Sesja K192 – Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje               w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum 
18.06.2019  Sesja K192 – Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje               w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
21.06.2019  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
22.06-31.08.2019  Ferie letnie 
4.07.2019  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydawanie świadectw, aneksów 
20.08.2019  Pisemne egzaminy maturalne w sesji poprawkowej 
20-21.08.2019  Ustne egzaminy maturalne w sesji poprawkowej 
26-29.08.2019  Egzaminy poprawkowe 
30.08.2019  Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydawanie świadectw –Sesja K192 
11.09.2019  Wydawanie świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych