Kontakt

ADRES SZKOŁY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Będzinie

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500
tel. (32)267-77-58
zs2bedz@wp.pl


SEKRETARIAT czynny:
Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.30
(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)