Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na praktyki zakończone!

W ramach realizacji projektu programu POWER „ Dobra praktyka dla technika” kolejne dwie grupy uczniów, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na praktykę zagraniczną do Bułgarii i Wielkiej Brytanii odbyły zajęcia przygotowawcze do wyjazdu. Ich realizacja przedzielona była przerwą wakacyjną, rozpoczęła się bowiem w czerwcu a zakończyła we wrześniu 2018 r. Zgodnie z założeniami projektu, odbyły się zajęcia językowe , kulturowe oraz psychologiczno – pedagogiczne.


PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE

To niezwykle ważna część przygotowań do odbycia praktyki zagranicznej , obydwie grupy: bułgarska i angielska uczestniczyła w zajęciach języka angielskiego zawodowego. Kurs obejmował 20 godzin zajęć. Uczniowie skupili się na słownictwie dotyczącym ich zawodu, które może być najbardziej przydatne w ich praktyce poza granicami kraju , gdzie będą musieli komunikować się z pracodawcami i klientami w języku angielskim.
Formy zajęć były zróżnicowane. Uczestnicy pracowali w grupach, prowadzili konwersacje z nauczycielem i między sobą, rozwiązywali pisemnie przygotowane ćwiczenia. Niezwykle cenne było wykorzystanie sprzętu multimedialnego w pracowniach językowych. Na zakończenie zajęć przeprowadzony został egzamin z zakresu materiału przewiedzianego programem przygotowania językowego.
W ramach zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia wspólnie z uczestnikami , opracowali słowniczki z zakresu słówek i zwrotów dla kolejnych zawodów. W październiku pierwszy raz swoją praktykę zagraniczną odbędą uczniowie z klas : technika elektryka, technika obsługi portów i terminali, technika fototechnika.
Opracowane na zajęciach materiały zostanie dołączone do wspólnego opracowania jakim będzie publikacja słowniczka „Praktyczne słówka”. Wydanie słowniczka będzie jednym z elementów podsumowania realizowanego projektu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Program POWER, Projekty unijne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.